Miłkowice woj. wielkopolskie

Remont sali głównej remiza OSP

Czerwiec 2015 – Remont sali głównej w remizie OSP Miłkowice

Druhowie OSP Miłkowice własnymi siłami, przy finansowym i rzeczowym wsparciu sponsorów, przeprowadzają remont sali głównej. Na zdjęciach uwidoczniono wymianę instalacji na sali głównej i na dole w kuchni.
Szczególną aktywnością w czasie prac wyróżniają się: Sławomir Wesołek wiceprezes, Sebastian Grzesiak, Krzysztof Antoszczyk, Mateusz Sobczak , Paweł Wszędybył.

Fundusz sołecki
przekazał kwotę 10.500 zł na zakup nowych stołów i krzeseł.
Sponsorami są:
- Andrzej Wesołowski (działki) 200 euro co dało kwotę 790 zł
- Firma ELEKTROKABEL w Turku - producent przewodów i kabli. Antoni Karolak - właściciel firmy ofiarował 100 m kabla
- Janina Lewandowska z d. Piestrzyńska,  Miłkowianka , obecnie mieszkanka Warszawy 100 zł na remont remizy OSP
Planuje się zakończenie prac do dnia 20.06.2015 roku. Nowe stoły i krzesła, które mają być dostarczone do 20 czerwca, będą już wstawione do odnowionej sali.

Paweł Wszędybył przewodniczącym Koła Sołtysów w gminie Dobra

W dniu 13.05.2015 roku na zebraniu Gminnego Koła Sołtysów w Dobrej, z udziałem prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarowskiego, Paweł Wszędybył sołtys wsi Miłkowice, został wybrany przewodniczącym Gminnego Koła Sołtysów oraz przedstawicielem Koła Sołtysów w gminie Dobra.
Gratulujemy!


Remont sali głównej - wymiana kabli
 

 

 

 

 
Finał prac - sala główna po remoncie

Listopad 2015 rok - sala OSP po remoncie, zakupiono nowe krzesła -85 sztuk
 i stoły - 8 sztuk.
Informacja sołtysa Miłkowic Pawła Wszędybyła
Fundusz sołecki za kwotę 10 500 zł w całości został zrealizowany

Remont remizy OSP Miłkowice:
- Położenie nowego dachu – koszt około 9 tysięcy złotych; OSP sfinansowała robociznę 3700 zł, blachę i drewno dała Gmina Dobra.
Zgromadzone fundusze - zbiórka we wsi Miłkowice, Zaspy, działki rekreacyjne – 1600 zł, firma Polstyr właściciel p. Zbigniew Święszek 2000 zł, środki własne 2000 zł – wykorzystano na remont dachu w wysokości 3700 zł, oraz 2000 na remont kuchni, który rozpoczął się od poniedziałku 7.12.2015 roku.

Zakupiono stoły – 8 sztuk, oraz 95 krzeseł za sumę 10 500 zł całkowicie wykorzystując fundusz sołecki.
Remont kuchni, stan aktualny -  grudzień 2015Postęp prac remontowych grudzień 2015 - kuchnia


Wylewanie posadzki na sali głównej remizy OSP Miłkowice kwiecień 2016 rok
Zdjęcia Paweł Wszędybył

 Remiza OSP w Miłkowicach po remoncie 
zdjęcia Paweł Wszędybył

Nowe drzwi do głównej saliGruntowny remont głównej sali - ściany, sufit, podłoga, nowe krzesła i stoły

Nowa toaleta

Kuchnia z pełnym wyposażeniem

 
  Pięknie wykończona sala OSP Miłkowice
Zdjęcia przesłane przez Pawła Wszędybyła


 Ostanio wykonane prace w remizie OSP grudzień 2019 - nowe drzwi wejściowe  i zabezpieczenie okna w pomieszczeniu socjalnym.

 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free