Miłkowice woj. wielkopolskie

Księga Pamiątkowa III

Księga Pamiątkowa
częśc III

Dziękuję Sławomirowi i Tomaszowi Sieradzanom za trud i poświęcenie w zdobyciu i zeskanowaniu tak cennych źródłowych materiałów, a także właścicielom kroniki za jej udostępnienie.

Sprawozdanie prezesa OSP w Miłkowicach
1916-1996