Miłkowice woj. wielkopolskie

Gminny Dzień Strażaka, 100-lecie OSP Miłkowice

od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy .Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk poczet flagowy style="text-align: center;">Udział w uroczystości wzięły wszystkie jednostki OSP w gminie Dobra.
Modlitwa, gratulacje i historia http://www.iturek.net/3469/dobra-100-lat-dla-jednostki-osp-milkowice

 

 Uroczystość miała miejsce 7 maja i rozpoczęła się mszą świętą za strażaków. Obecni modlili się w Kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach. Zaraz potem rozpoczęła się część oficjalna związana z obchodami Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-leciem OSP w Miłkowicach. Po przywitaniu gości złożono raport i odegrano hymn państwowy. Niezwykle istotne było przedstawienie historii jednostki przez prezesa Sławomira Wesołka.  Przez całe 100 lat druhowie i druhny dbali o rozwój jednostki pomagając ludziom oraz ratując im życie. Powstała ona w 1916 roku, kiedy na mapie Europy nie było jeszcze Polski. Obecnie jednostka liczy 25 druhów i 6 druhen. Głos zabrali również znamienici goście. Wśród nich znalazł się burmistrz Dobrej Andrzej Piątkowski.
-Dzień strażaka to uroczystość na którą zasługuje tak wiele strażaków w różnym wieku i to jest szczególnie ważne, że jeżeli myślimy o rozwoju OSP to musimy myśleć również o dzieciach i o młodzieży. Gminny Dzień Strażaka stwarza szczególną okazję, by podziękować, złożyć gratulacje druhom strażakom. Jest to również okazja do podsumowania pracy naszych jednostek OSP.
Druhny i druhowie docenieni Jedną z ważniejszych części spotkania było wręczenie odznaczeń dla najbardziej zasłużonych druhów i druhen.
 Srebrnym  medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali Wojciech Ławniczak, Juliusz Osiwała, Andrzej Tyczyno.
 Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Zbigniew Adryszek, Grażyna Gutkowska, Krzysztof Antoszczyk. Za wysługę 5 lat odznaczono Pawła Wszędybyła, Mirosławę Sobczak, Krzysztofa Antoszczyk, Grażynę Gutkowską, Mateusza Sobczaka oraz Marcina Zgórniak.

Za wysługę 15 lat odznaczeni zostali Małgorzata Osiwała, Danuta Stempniewska.   
Za wysługę 20 lat wyróżniono Sławomira Wesołka. 
Za wysługę 25 lat odznaczono Zbigniewa Andryszka. 
Za wysługę 30 lat nagrodzono Lucjana Sobańskiego.
Za wysługę 35 lat wyróżniono Juliusza Osiwała.
Za wysługę 40 lat nagrodzono Wojciecha Ławniczaka oraz Mieczysławę Stępniewską.
Za wysługę 50 lat odznaczono Franciszka Koślę.

Należy nadmienić, że jednostka OSP Miłkowice odznaczona została Złotym Medalem za zbiorowość.

Na zakończenie uroczystości obecni mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Dobra- Żeronice.
 


Informacje Paweł Wszędybył, zdjęcia córka Alicja

1.

2.

3.

4.
 
5.
 
6.

7.
 
8.
 

Poczet flagowy - od lewej Lucjan Sobański.Krzysztof Antoszczyk


Sławomir Wesołek prezes,  Małgorzata  Wacławek, Paweł Wszędybył v-ce prezes, odbierają złoty medal dla  jednostki 

 Od lewej wiceprezes zawodowej straży brygadier Jarosław Pasik, Naczelnik Wydziału.PSP w Turku, st,kpt.Piotr Pieskiewicz P.S.P, poseł Ryszard Bartosik. burmistrz  Dobrej Andrzej Piątkowski. przewodniczący Rady Miejskiej  w Dobrej  Sebastian Gwizdalski, przewodniczacy Rady Powiatu  Tureckiego Tadeusz  Gebler 

O lewej Mirosława Sobczak. Marcin  Zgórniak, Paweł Wszędybył, druhna Grażyna  Gutkowska 


 Grzegorz Pawłowski prezes  OSP Dobra,  Kośla  Franciszek 50 lat  w  OSP, Piotr Gebler prezes gminny OSP, burmistrz  Dobrej Andrzej Piątkowski


Ryszard Zdonek OSP  Jeziorsko, SŁawomir  Wesołek OSP  Miłkowice


Drugi z lewej  dh Wojciech  Ławniczk, obok dh Mieczysław Stępniewski 


Pierwszy z lewej dh Zbigniew  Andryszek 


 Małgorzta  Wacławek, Grażyna  Gutkowska 


Sławomir  Wesołek -  prezes. Małgorzata  Osiwała


Od lewej Danuta Stepniewska, Małgorzata  Osiwała 
9. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
 
27.

28.
 
29.

30.
Pompa wyprodukowana w Warszawie ponad 100 lat temu w zakładach Troetzer i S-ka (dawniej Adolf Troetzer).
Fabryka pomp, narzędzi ogniowych, assenizacyjnych aparatów i odlewnia.Adres: Chłodna 29 
Napis na wyczyszczonej i odnowionej pompie staraniem dh Pawła Wszędybyła  
TROETZER & Co. VARSOVIE.
31.

32.

33.

34.

35.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free