Miłkowice woj. wielkopolskie

Dzień Kobiet 2020

Dzień Kobiet w Miłkowicach zorganizowany pod auspicjami sołtysa i radnego Pawła Wszędybyła 
8 marca 2020 roku w sala OSP w Miłkowicach