Miłkowice woj. wielkopolskie

Dożynki Parafialne 2014

Dożynki Parafialne w Miłkowicach 15.08.2014
święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.
Plon, niesiemy plon
w gospodarza  dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...W drodze do kościoła

Wieniec dożynkowy w kruchcie kościoła otoczony przez mieszkańców Miłkowic
Wieniec dożynkowy wykonany z kłosów zbóż, owoców i kwiatów polnych pod przewodnictwem sołtysa Miłkowic Pawła Wszędybyła

Delegacja w drodze do ołtarza z bochnem  chleba wypieczonym z tegorocznej mąki. Oby go nigdy nie zabrakło.
 

Reprezentacja mieszkańców Miłkowic z wieńcem, który zasłużył na wyróźnienie.
 

Wieniec uświetnia ceremoniał święta plonów
 

Piękny i oryginalny w kształcie  wieniec przed stopniami ołtarza
 

Symbolika wieńca - ci, którzy zebrali plony stanęli prze ołtarzem z prośbą o błogosławieństwo ich trudu i znoju przy zbiorach.
 
Proboszcz parafii Miłkowice ks. Okoński święci wieniec