Miłkowice woj. wielkopolskie

100-lecie OSP Miłkowice, przygotowania

7 maja 2017 roku 
GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
oraz 100-lecie OSP Miłkowice


 

Przygotowania do obchodów 100-lecia OSP Miłkowice
Apel OSP 


 Gdy trzeba czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi.
W ulewach i rwących potokach
Walczymy z żywiołem powodzi.

Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły
Śpieszymy z pomocą, bo nie ma co zwlekać
Rycerze Floriana to my!Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach powstała w okresie I wojny światowej, w 1916 roku, gdy ziemie polskie okupowały wojska niemieckie. W roku 1919 młoda jednostka przeszła chrzest bojowy, biorąc udział w gaszeniu pierwszego pożaru, ratując tym jedną z mieszkanek z płonącej zabudowy. 
W roku 1921 jednostka zakupiła pierwszą motopompę, wóz konny oraz niezbędne do gaszenia ognia węże. W 1924 roku udało się wznieść pierwszą remizę strażacką. Był to budynek drewniany, który 
w swoim wnętrzu mieścił salę ze sceną oraz izbę na sprzęt gaśniczy. W latach międzywojennych straż w Miłkowicach poza działalnością statutową duży nacisk położyła także na krzewienie kultury. Druhowie byli inicjatorami wielu imprez jak majówki i koncerty, organizowali także liczne spotkania i odczyty. Przy miejscowej straży działała orkiestra dęta. Instrumenty muzyczne zakupili byli działacze OSP, którzy poszukując lepszego życia wyjechali za chlebem na zachód, głównie do Francji. Orkiestra wielokrotnie w okresie międzywojennym uświetniała swoim kunsztem uroczystości o charakterze kościelnym i państwowym…..

Apel OSP Miłkowice
milkowice.pl.tl/Apel-OSP-Mi%26%23322%3Bkowice.htm 

Obecna remiza wybudowana w 1967 roku wymaga modernizacji i renowacji, na które brak funduszy. Jesteśmy gotowi podjąć się pracy nad przygotowaniem zaplecza socjalnego, kanalizacji, ciepłej wody, odnowienia wnętrza i pomalowania elewacji jednak bez pomocy finansowej, pozyskania sponsorów nie jesteśmy w stanie rozpocząć prac Prosimy wszystkich, którym nie jest obojętny los OSP Miłkowice, o wsparcie finansowe, abyśmy setną rocznicę jej powstania mogli uroczyście uczcić w wyremontowanym i odnowionym budynku.
Liczymy na to, że nasz apel trafi do ludzi dobrej woli, do mieszkańców Miłkowic i okolicznych miejscowości, działkowiczów, turystów, gości odwiedzających Miłkowice, do wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc. 

Druhny i Druhowie OSP Miłkowice

Wszelkich informacji udzielają:              
1.PAWEŁ WSZĘDYBYŁ
2. Tel. 609656654. 
3. wszedy@gmail.com
Numer konta OSP 
Bank Spółdzielczy w Malanowie oddział Dobra 
59 8557 0009 0301 2266 2003 0001 Prace przy malowaniu remizy OSP w Miłkowicach.

Udział wzięli druhowie:
1. Ławniczak Wojciech
2. Wesołek Sławomir
3. Sobański Lucjan
4. Antoszcayk Krzysztof
5. Sebastian Grzesiak
6. Adryszek Zbigniew
7. Urbaniak Krzysztof
8. Paweł Wszędybył inicjator i organizator prac  
Prezes Wesołek Sławomir wiceprezes Wszędybył Paweł i skarbnik Antoszczyk Krzysztof w akcji - zawieszanie tablicy na remizie OSP w Miłkowicach

 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free