Miłkowice woj. wielkopolskie

Artykuły z prasy

Miłkowice 

Dwór
Opis dworu w Miłkowicach!!!

Nowy Pamiętnik Warszawski. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności – miesięcznik o charakterze polityczno-literackim, wydawany w latach 1801-1805 w Warszawie. Jego redaktorem był Franciszek Ksawery Dmochowski. Z Pamiętnikiem związane było środowisko Towarzystwa Przyjaciól Nauk.
Przesłał Piotr Tameczka                                 Rok 1804 Miłkowice należały do Józefa i Benigny Lipskich. 
Autor pamiętnika zaznacza, że jest to nowy dwór. Stary, według opowieści mieszkańców,  znajdował się na wyspie utworzonej między rzeką Wartą i Strugą, otoczony był fosą. Miała więc chyba charakter obronny. Potwierdzają się wszystkie informacje przekazane przez moją ciocię i mamę. Teraz z nadzieję czekamy na szkic lub zdjęcie dworu...  
 

 
Bogdańscy herbu Prus III - Złota Księga Szlachty Polskiej

Powstanie Listopadowe - Miłkowice

Gazeta Handlowa 1885 Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Kaliszu wymienia majątek Miłkowice jako przeznaczony do sprzedaży na skutek zadłużenia. 


Panny Helena i Janina Bogdańskie są gospodyniami w balu dobroczynnym w Kaliszu w 1896 roku


1872 roku w wieku 28 lat umiera w Szczytnikach Włodzimierz Bogdański  

Założeniew 1880 roku fabryki w Kaliszu - współudziałowiec Stanisław Bogdański

Gorzelnia w Wilczkowie rok 1890 właściciel Stanisław Bogdański

Ofiary na rzecz kościoła i ubogich złożyła rodzina w rocznice śmierci Juliana Bogdańskiego(potomek Wawrzyńca z drugiego małżeństwa)


Wieś:
1887 Gazeta Policyjna donosi:
2 kwietnia 1887 chłopiec włościański 
Wojciech Kazimierczak, pozostawiony bez opieki,  zmarł wskutek poparzenia. 
Głos 1894 rok - Atlas dróg bitych Królestwa Polskiego wymienia Miłkowice, przez które przechodziła droga bita.
Kościół:
Przesłał Piotr Tameczka


Gazeta Warszawska 1849 - pożar kościoła, plebanii i domu mieszkalnego w Miłkowicach


Pielgrzymki do Częstochowy Gazeta Kaliska 1895 
Balbina z Wężyków Bogdańska przeznacza sumę 1500 rubli na fundusz wieczysty dla kościoła parafialnego w Miłkowicach - Gazeta Polska 1868

Gazeta Kaliska 1893 nr 54
Ciekawa informacja dotycząca budowy plebanii w Miłkowicach, liczebności parafii 1700 dusz, ks. Przedworskiego, który na długo zachował się we wdzięcznej pamięci parafian.

Rzymsko

Trąba powietrzna przeła nad Rzymskiem w 1904 roku niszcząć zabudowania dworskie.

Wilczków 


Pozostałe


1895 Stanisław Bogdański kupuje dom w Warszawie( nie wiem czy chodzi tutaj o "naszego" Bogdańskiego )


Rok 1852
W d. 23 lutego r. b. we wsi Skarżyce, Powiecie Olkuskim Gub. Radomskiej, odbył się obrzęd zaślubin W. Władysława Bogdańskiego, Obywatela ziemskiego, z Panna Alexandra de Heppen, córka W. Ludwika de Heppen, Sędziego Pokoju Okręgu Pileckiego, Właściciela dóbr Skarżyce i Morsko. Błogosławił młodej parze, WJX. Karol Gostkowski Kanonik, Proboszcz Kromołowski, Kuzyn Panny Młodej.
Kurier Warszawski 21.03(2.04).1852 r.
 
Władysław syn Wawrzyńca Bogdańskiego i Jabłkowskiej, drugiej żony.Dziennik Poznański 21.07.1939